Elektronika nr 6/2018

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 6/2018


Streszczenie
W artykule przedstawiono szacunek czasu powtarzania wiadomości Hello, który zapewnia założony poziom świadomości sieci. W ocenie wzięto pod uwagę zmienność mocy nadawania węzłów, ich prędkość przemieszczania się oraz liczbę. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu algorytmu klasteryzacji Lowest ID. Prezentowany problem jest szczególnie ważny dla sieci mobilnych o małej gęstości. Ocenia się, że dla typowych zastosowań czas powtarzania wiadomości Hello nie powinien być dłuższy niż 0,1 do 0,5 sekundy.
Słowa kluczowe: sieci Ad-Hoc, klasteryzacja, MANET, wiadomość HelloStreszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości transmisyjnych w zakresie mikrofalowym próbek materiałów tkanych z napylonym tlenkiem tytanu, możliwych do zastosowania w odzieży ochronnej służb ratowniczych. Badania przeprowadzono w dwóch zakresach częstotliwości. Pierwszy zakres to pasmo S z częstotliwościami w przedziale 2,8÷3,2 GHz, natomiast drugi zakres to pasmo X z częstotliwościami w przedziale 8,0÷12 GHz. W każdym z tych przypadków mierzono parametry macierzy rozproszenia S traktu falowodowego z umieszczoną w nim próbką tkaniny. Przeprowadzone badania odporności na promieniowanie elektromagnetyczne, stanowią element uzupełniający opracowania nowoczesnej technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów dla ubrań specjalnych.
Słowa kluczowe: materiały tekstylne, promieniowanie elektromagnetyczne, miernictwo mikrofaloweStreszczenie
W artykule przedstawiono przykład numerycznej symulacji CFD przepływu w węźle kanalizacji deszczowej w warunkach dopływów ciśnieniowych. Celem badawczym była ocena zmiany przepustowości węzła na skutek dopływu do komory naprzeciwległych strumieni o znacznie różniących się wartościach prędkości.
Słowa kluczowe: symulacja CFD, węzeł sieci kanalizacyjnej, przepustowość, prędkość przepływu
Streszczenie
Artykuł zawiera opis metod tworzenia modeli 3D, które mogą zostać potem wykorzystane przy wielu zastosowaniach. Opisuje m.in. metody ręcznego tworzenia modeli 3D, jak i ich automatyczną ekstrakcję ze zdjęcia przy użyciu wybranych narzędzi i algorytmów.
Słowa kluczowe: ekstrakcja; model 3D; tworzenie; modelowanie; zdjęcia
Streszczenie
W artykule omówiono przeznaczony dla Internet of Things standard komunikacji – Data Distribution Service (DDS) i jego obecne zastosowania. Zaprezentowane są badania dot. prędkość przesyłu danych za pośrednictwem DDS uwzględniające m.in. wpływ ustawień różnych polityk jakości QoS na przepustowość transmisji danych. Porównano wykorzystanie zasobów dla transmisji danych bez użycia mechanizmu DDS z transmisją z użyciem omawianego mechanizmu.
Słowa kluczowe: Internet of Things, Data Distribution ServicesStreszczenie
W artykule autorzy przedstawili propozycję zastosowania przekładu komputerowego wspomaganego przez człowieka jako narzędzia informatycznego przeznaczonego do ratowania języków zagrożonych wymarciem. W szczególności autorzy pracują nad systemem informatycznym mającym na celu wspomaganie procesu rekonstrukcji i przywrócenia do życia wymarłego skandynawskiego języka norn.
Słowa kluczowe: przekład komputerowy wspomagany przez człowieka, zagrożone języki, język norn

Zobacz lista recenzentów 2017