Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

Editors-contact

   
Editors office

dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski – Editor in Chef
Bożena Lachowicz – Secretary of Editors Office, Management Board Proxy – Head of ELEKTRONIKA Publishing House
prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka – Senior Editor

Editors

mgr inż. Wiesław Jabłoński
mgr inż. Cezary Rudnicki
dr inż. Marek Suproniuk
dr hab. inż. Marcin Wesołowski

Scientific-Program Board
of "Elektronika – konstrukcje, technologie zastosowania" – monthly journal


PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski (Military University of Technology)

CZŁONKOWIE:

prof. dr hab. Jerzy Czajkowski (Maritime University in Gdynia)
Dr hab. inż. Janusz Dudczyk (WB Electronics)
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic (Wrocław University of Science and Technology)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki (Maritime University in Gdynia)
dr inż. Józef Gromek (Tele and Radio Research Institute Warszawa)
mgr inż. Jan Grzybowski (formerly General Secretary of Society of Polish Electricals)
prof. dr hab. Ryszard Jachowicz (Warsaw University of Technology)
prof. dr hab. Włodzimierz Janke (University of Technology in Koszalin)
inż. Stefan Kamiński (Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications)
prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski (Warsaw University of Technology)
dr inż. Wojciech Kocańda (Military University of Technology)
Prof. dr hab. inż. Józef Modelski (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Andrzej Napieralski (Lodz University of Technology)
prof. dr hab. Tadeusz Pałko (Warsaw University of Technology)
prof. dr hab. inż. Marian Pasko (Silesian University of Technology)
dr hab. inż. Jerzy Pluciński (Gdańsk University of Technology)
prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk (Warsaw University of Technology)
dr hab. inż. Grzegorz Różański (Military University of Technology) prof. dr hab. Edward Sędek (PIT-RADWAR S.A.)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Trzaska (University of Ecology and Management)
prof. dr hab. inż. Marian Wnuk (Military University of Technology)
prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski (Maritime University in Gdynia)
prof. Orla Feely (University College Dublin, Ireland)
dr Elias B. Kpodzo (L-3 Communications Telemetry Bristol, PA, USA)
prof. Wiesław Marszałek (Rudgers State University New Jersey, USA)
prof. Spyridon G. Mouroutsos (Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece)
prof. Yul Yunazwin Nazaruddion (Bandung Institute of Technology, Indonesia)
prof. Roberto Rojas-Cessa (NJ Institute of Technology, Newark, NJ, USA)

Editors office adress:

ul. Czackiego 3/5 lok 108, PL00-043 Warszawa
tel. +4822 827 38 79
e-mail: elektronika@red.pl.pl, http://www: elektronika.orf.pl

Orders for advertising are accepted by the editors office
or the Advertising and Marketing Department,

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel./fax +4822 827 43 66, +4822 826 80 16
e-mail: reklama@sigma-not.pl
http://www.sigma-not.pl

Distribution:

tel. (22) 840 35 89
tel./fax: (22) 840 59 49, (22) 891 13 74