nekrolog

Obrazek 1 Obrazek 2 Obrazek 3 Obrazek 4

O NAS

   Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prezentujące zastosowania róznych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych i układowych w sprzęcie powszechnego użytku i profesjonalnym. Dotyczą one elementów pasywnych i aktywnych, układów oraz podzespołów, a także systemów elektronicznych.

  Tematyka czasopisma obejmuje materiały elektroniczne, technologię elektronową, technikę próżniową, mikroelektronikę, elektronikę mikrofalową, optoelektronikę, miernictwo, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczną, a także informatykę.


Address: ul. Czackiego 3/5 lok 123, 00-043 Warsaw, Poland,
tel. (+48 22) 827 38 79
e-mail: elektronika@red.pl.pl elektronika.orf.pl
Publisher: Wydawnictwo SIGMA-NOT, Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11,
03-450 Warsaw, Poland https://www.sigma-not.pl


Dear Reader,
We kindly invite you to subscribe to the unique scientifically oriented Polish magazine
Submitted texts are printed in the original language version either in Polish or in English.
The magazine is devoted to broadly meant electronics. The reader will find in it papers
that deal with devices, circuits, and their applications in systems. Passive and active devices,
integrated circuits, and other electronic components are addressed. The discussed applications
of the electronics extend from consumer goods to professional equipment. Particular position
in the magazine is occupied by sensors but also electronic materials, vacuum technology,
measurement technique, microwave electronics, opto-electronics, reliability, electromagnetic
compatibility, and computer science are covered.

We also publish news about the products that enter the market in this country or abroad
and we inform the readers about the events like scientific conferences,
fairs and specialized exhibitions. The magazine is fully open to foreign Authors and we encourage everyone interested
to send us the works for publication.

The monthly issue of the magazine is priced at 13,20 EUR. Orders please direct to:

Zaklad Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., Ul. Ks. J. Popiełuszki 21, 01-595 Warsaw, Poland,
tel./fax (+48 22) 840 35 89, fax (+48 22) 840 59 49, tel. (+48 22) 840 30 86