Wersje Językowe

MENU

ARCHIWUM

INFORMACJE

NASI PARTNERZY

REDAKCJA

Zespół redakcyjny

Prof. ndz. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski – redaktor naczelny
Bożena Lachowicz – sekretarz redakcji, Pełnomocnik Zarządu Kierownik Zakładu Wydawniczego ELEKTRONIKA
Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka – Senior Redaktor

Redaktorzy

mgr inż. Wiesław Jabłoński
mgr inż. Krzysztof Kowalski
mgr inż. Cezary Rudnicki
dr inż. Marcin Wesołowski

Rada Programowo-Naukowa/ Scientific-Program Board miesięcznika "Elektronika – konstrukcje, technologie zastosowania"

PRZEWODNICZĄCY:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski (Wojskowa Akademia Techniczna)

CZŁONKOWIE:

Prof. dr hab. Jerzy Czajkowski (Akademia Morska w Gdyni)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki (Akademia Morska w Gdyni)
Dr inż. Józef Gromek (Instytut Tele- i Radiotechniczny,Warszawa)
Mgr inż. Jan Grzybowski (emeryt)
Prof. dr hab. Ryszard Jachowicz (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Włodzimierz Janke (Politechnika Koszalińska)
Inż. Stefan Kamiński (KIGEiT)
Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski (Politechnika Warszawska)
Dr inż. Wojciech Kocańda (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. dr hab. inż. Józef Modelski (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Bohdan Mroziewicz (Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa)
Prof. dr hab. Andrzej Napieralski (Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. Tadeusz Pałko (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. inż. Marian Pasko (Politechnika Sląska)
Dr hab. inż. Jerzy Pluciński (Politechnika Gdańska)
Prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk (Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. Grzegorz Różański (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. dr hab. Edward Sędek (PIT-RADWAR S.A.)
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Trzaska (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)
Prof. dr hab. inż. Marian Wnuk (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski (Akademia Morska Gdynia)
Prof. Orla Feely (University College Dublin, Island)
Dr Elias B. Kpodzo (L-3 Communications Telemetry Bristol,PA, USA)
Prof. Wiesław Marszałek (Universytet Stanowy Rudgersa (New Jersey)
Prof. Spyridon G. Mouroutsos (Democritus University of Thrace, Xanthi , Greece)
Prof. Yul Yunazwin Nazaruddion (Bandung Institute of Technology, Indonesia)
Prof. Roberto Rojas-Cessa (NJ Institute of Technology, Newark,NJ, USA)


Adres redakcji:

ul. Czackiego 3/5 lok 108
00-043 Warszawa
tel. (22) 827 38 79
tel. (22) 826 65 64
e-mail: elektronika@red.pl.pl
www: elektronika.orf.pl

Zamówienia na reklamę przyjmuje redakcja lub Dział Reklamy i Marketingu
ul. Mazowiecka 12, 00-950 Warszawa, skr. 1004
tel./fax (22) 827 43 66, (22) 826 80 16
e-mail: reklama@sigma-not.pl
www: www.sigma-not.pl

Kolportaż:

tel. (22) 840 35 89
tel./fax: (22) 840 59 49, (22) 891 13 74