REDAKCJA

Zespół redakcyjny

dr hab. inż. Marek Suproniuk, prof. WAT - redaktor naczelny
dr hab. inż. Marcin Wesołowski - zastępca redaktora naczelnego
Bożena Lachowicz - sekretarz redakcji, Kierownik Zakładu Wydawniczego


Stały współpracownik
mgr inż. Cezary Rudnicki

Redaktorzy
dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prof. WAT
dr inż. Bogdan Dziadak
dr inż. Piotr Grzejszczak
mgr inż. Piotr Paziewski
dr inż. Bogdan Perka
Rada Programowo-Naukowa
miesięcznika "Elektronika - konstrukcje, technologie zastosowania"

PRZEWODNICZĄCY:
dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT
CZŁONKOWIE:
Mgr inż. Marta Bistroń (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. dr hab. Jerzy Czajkowski (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski (Politechnika Poznańska)
Dr hab. inż. Janusz Dudczyk (WB Electronics)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Dr inż. Krzysztof Górski - Akademia Wojsk Lądowych
Dr inż. Józef Gromek (Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa)
Mgr inż. Jan Grzybowski (MAJAX PI)
Prof. dr hab. Włodzimierz Janke (Politechnika Koszalińska)
Inż. Stefan Kamiński (KIGEiT)
Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski (Politechnika Warszawska)
Dr inż. Wojciech Kocańda (Wojskowa Akademia Techniczna)
Mgr inż. Jarosław Kwiatkowski - WAVE-TEST Sp. z o.o.
Prof. dr hab. inż. Józef Modelski (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Andrzej Napieralski (Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. Tadeusz Pałko (Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. PW - Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Jerzy Pluciński (Politechnika Gdańska)
Prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk (Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. PW - Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Grzegorz Różański (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. dr hab. Edward Sędek (PIT-RADWAR S.A.)
Dr hab. inż Andrzej Toruń, prof. IK - Instytut Kolejnictwa
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Trzaska (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)
Prof. dr hab. inż. Marian Wnuk (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Prof. Orla Feely (University College Dublin, Irland)
Dr Elias B. Kpodzo (L-3 Communications Telemetry Bristol,PA, USA)
Prof. Wiesław Marszałek (Universytet Stanowy Rudgersa(New Jersey)
Prof. Spyridon G. Mouroutsos (Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece)
Prof. Yul Yunazwin Nazaruddion (Bandung Institute of Technology, Indonesia)
Prof. Roberto Rojas-Cessa (NJ Institute of Technology,Newark, NJ, USA)


Adres redakcji:

ul. Czackiego 3/5 lok 123
00-043 Warszawa
tel. (22) 827 38 79
e-mail: elektronika@red.pl.pl
www: elektronika.orf.pl

Zamówienia na reklamę przyjmuje redakcja lub Dział Reklamy i Marketingu

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel./fax (22) 827 43 66, (22) 826 80 16
e-mail: reklama@sigma-not.pl
www: www.sigma-not.pl

Kolportaż:

tel. (22) 840 35 89
tel./fax: (22) 840 59 49, (22) 891 13 74