REDAKCJA

Zespół redakcyjny

dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT- redaktor naczelny
Bożena Lachowicz - sekretarz redakcji, pełnomocnik zarządu - kierownik zakładu wydawniczego


Redaktorzy

mgr inż. Wiesław Jabłoński
mgr inż. Krzysztof Kowalski
mgr inż. Cezary Rudnicki
dr inż. Marcin Wesołowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka - senior redaktor

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz (PAN) – przewodniczący

dr hab. inż. Jerzy Czajkowski,prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic,
Prof. Orla Feely, dr hab inż. Krzysztof Górecki, dr inż. Józef
Gromek, mgr inż. Jan Grzybowski, prof. dr hab. Ryszard Jachowicz,
prof. dr hab. Włodzimierz Janke,
inż. Stefan Kamiński, prof. dr hab. inż. Marian P. KaŸmierkowski,
dr inż. Wojciech Kocańda, dr Elias B. Kpodzo,
prof. Wiesław Marszałek, prof. dr hab. inż. Józef Modelski,
prof. dr hab. Bohdan Mroziewicz, prof. Spyridon G. Mouroutsos, prof. dr hab. Andrzej Napieralski, prof. Yul Yunazwin Nazaruddion,
prof. dr hab. Tadeusz Pałko, prof. dr hab. inż. Marian Pasko, prof. Roberto Rojas-Cessa,
prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, dr hab. inż. Grzegorz Różański, prof. dr hab. inż. Edward Sędek, prof. dr hab. inż. Zdzisław Trzaska,
prof. dr hab. inż. Marian Wnuk, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT, dr hab. inż. Jerzy Pluciński,prof. PG


Adres redakcji:

ul. Czackiego 3/5 lok 108
00-043 Warszawa
tel. (22) 827 38 79
tel. (22) 826 65 64
e-mail: elektronika@red.pl.pl
www: www.elektronika.orf.pl

Zamówienia na reklamę przyjmuje redakcja lub Dział Reklamy i Marketingu
ul. Mazowiecka 12, 00-950 Warszawa, skr. 1004
tel./fax (22) 827 43 66, (22) 826 80 16
e-mail: reklama@sigma-not.pl
www: www.sigma-not.pl

Kolportaż:

tel. (22) 840 35 89
tel./fax: (22) 840 59 49, (22) 891 13 74