REDAKCJA

Zespół redakcyjny

Prof. ndz. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski redaktor naczelny
Bożena Lachowicz – sekretarz redakcji, Pełnomocnik Zarządu Kierownik Zakładu Wydawniczego ELEKTRONIKA
Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka Senior Redaktor

Redaktorzy

mgr inż. Wiesław Jabłoński
mgr inż. Cezary Rudnicki
dr hab. inż. Marek Suproniuk
dr hab. inż. Marcin Wesołowski
dr inż. Piotr Grzejszczak

Rada Programowo-Naukowa/Scientific-Program Board
miesięcznika "Elektronika - konstrukcje, technologie zastosowania"

PRZEWODNICZĄCY:


Prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski (Wojskowa Akademia Techniczna)

CZŁONKOWIE:

Mgr inż. Marta Bistroń (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. dr hab. Jerzy Czajkowski (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski (Politechnika Poznańska)
Dr hab. inż. Janusz Dudczyk (WB Electronics)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Dr inż. Józef Gromek (Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa)
Mgr inż. Jan Grzybowski (MAJAX PI)
Prof. dr hab. Włodzimierz Janke (Politechnika Koszalińska)
Inż. Stefan Kamiński (KIGEiT)
Prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski (Politechnika Warszawska)
Dr inż. Wojciech Kocańda (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. dr hab. inż. Józef Modelski (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Andrzej Napieralski (Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. Tadeusz Pałko (Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. Jerzy Pluciński (Politechnika Gdańska)
Prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk (Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. Grzegorz Różański (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. dr hab. Edward Sędek (PIT-RADWAR S.A.)
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Trzaska (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)
Prof. dr hab. inż. Marian Wnuk (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Prof. Orla Feely (University College Dublin, Irland)
Dr Elias B. Kpodzo (L-3 Communications Telemetry Bristol,PA, USA)
Prof. Wiesław Marszałek (Universytet Stanowy Rudgersa(New Jersey)
Prof. Spyridon G. Mouroutsos (Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece)
Prof. Yul Yunazwin Nazaruddion (Bandung Institute of Technology, Indonesia)
Prof. Roberto Rojas-Cessa (NJ Institute of Technology,Newark, NJ, USA)
Dr hab. inż. Marcin Wesołowski (Politechnika Warszawska)


Adres redakcji:

ul. Czackiego 3/5 lok 123
00-043 Warszawa
tel. (22) 827 38 79
e-mail: elektronika@red.pl.pl
www: elektronika.orf.pl

Zamówienia na reklamę przyjmuje redakcja lub Dział Reklamy i Marketingu

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel./fax (22) 827 43 66, (22) 826 80 16
e-mail: reklama@sigma-not.pl
www: www.sigma-not.pl

Kolportaż:

tel. (22) 840 35 89
tel./fax: (22) 840 59 49, (22) 891 13 74